Inleiding

Veel studenten blijken niet in staat te zijn goede, leesbare teksten te schrijven. In de cursus Zelf leren schrijven wordt het schrijfproces ontrafeld in verschillende deelvaardigheden waarmee studenten zelfstandig kunnen oefenen. Aan de orde komen onder meer: structuur, refereren, parafraserenen citeren, zinsconstructie, samenvatting, revisies op grammatica en interpunctie, en argumentatie.

 

De cursus bestaat uit een boek en een website. Op www.zelflerenschrijven.nl krijgt de student in zeven digitale schrijfvaardigheidsmodules, gebaseerd op de Vaardigheidsinstructies Psychologie, de zogenaamde ViP's, uitleg over een deelvaardigheid, vuistregels, een aantal korte oefeningen en een goed voorbeeld van een antwoord.

 

Het boek is te gebruiken als naslagwerk. Het bevat alle informatie die ook in de digitale vaardigheden zijn verwerkt. Bovendien bevat het boek een korte instructie voor docenten en studenten over het gebruik van de cursus.

 

De combinatie van een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de oefening ervan en de feedback die volgt, leidt tot een zeer effectieve training. De cursus bevat een studentvolgsysteem, zodat docenten de vorderingen van hun studenten kunnen zien.

 

In het docentengedeelte van de website vindt u: 

  1. de handleiding van de cursus;
  2. uitleg over het gebruik van de website als docent;
  3. het studentvolgsysteem.


Docentexemplaar

Docenten kunnen een docentexemplaar van het boek en daarmee tevens een toegangscode voor de website aanvragen. Zij krijgen daarbij ook toegang tot het studentvolgsysteem