Studentenhandleiding

Veel studenten in het hoger onderwijs leren niet echt goed schrijven. Om daar iets aan te doen, is deze digitale cursus Zelf leren schrijven ontwikkeld. De cursus bestaat uit zeven digitale programma’s, ook wel ViP’s *) genoemd, waarin verschillende deelvaardigheden zelfstandig geoefend kunnen worden.


Elke ViP kent de volgende onderdelen:

  • uitleg;
  • een vuistregel, een soort richtlijn;
  • een aantal korte oefeningen;
  • een goed voorbeeld van een antwoord: de expertversie.

 

Werkwijze 

 

Stap 1: account aanmaken

Aan de binnenzijde van de omslag van het boek staat een activeringscode. Met de activeringscode maakt een student een account aan. Als de docent een docentcode heeft doorgegeven dan vult hij de code in om de koppeling met de docent te leggen. Meer hierover in het onderdeel docent.

 

Stap 2: aan het werk

Ga aan het werk, volg de instructie en maak de oefeningen in de volgorde zoals die wordt aangeboden in de ViP. Na het beantwoorden van een oefening kan de student zijn/haar antwoord controleren. Daarna is het niet meer mogelijk om het antwoord te bewerken. Hiermee  proberen we de student aan te leren om zorgvuldig te formuleren en niet vanuit de feedback te werken. Voor bestudering achteraf blijft zowel het gegeven antwoord als de feedback na het maken van de oefening in beeld.

 

Studentvolgsysteem

De docent kan de activiteiten van de student bekijken via het studentvolgsysteem. Hierin kan de docent per student de progressie per ViP volgen en de antwoorden bekijken. Om de student in staat te stellen de oefeningen opnieuw te maken kan de docent de resultaten wissen per ViP. Meer hierover in het deel docent.

 

Docentopmerkingen

Een docent kan ook een notitie (de zogenoemde docentopmerkingen) op een pagina maken om zijn/haar studenten op bepaalde zaken in de oefeningen te attenderen.


Het boek Zelf leren schrijven kun je gebruiken als naslagwerk, om de vuistregels en de uitleg daarbij nog eens op te zoeken.

 

*) ViP staat voor Vaardigheidsinstructies Psychologie