Online schrijftraining voor studenten sociale wetenschappen

Zelf leren schrijven is een online schrijftraining voor studenten psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. De training bestaat uit zeven programma’s, ook wel schrijf-ViP’s genoemd, die verschillende aspecten van het schrijven behandelen. ViP staat voor Vaardigheidsinstructies Psychologie. Elke schrijf-ViP biedt uitleg over een onderwerp, waar één of meerdere vuistregels uit voortkomen. Vervolgens ga je oefeningen maken om de vuistregels te leren toepassen. Er bestaat vaak geen perfecte structuur voor een tekst of een perfecte wijze waarop de bedoeling van de schrijver in zinnen of alinea’s tot uitdrukking wordt gebracht. De feedback op de gemaakte oefeningen bestaat daarom meestal uit een goed voorbeeld, de zogenaamde expertversie. Je kunt je eigen antwoord vergelijken met deze expertversie. Uiteindelijk kun je de vuistregels gebruiken om een eigen schrijfopdracht te maken en te reviseren.

De uitleg en de vuistregels zijn na te lezen in het boek Zelf leren schrijven.

 

Het doel van de cursus is studenten gericht te laten oefenen met schrijfvaardigheden, zonder dat docenten veel tijd hoeven te steken in instructie en commentaar. 

 

Deze succesvolle training is al jaren in gebruik bij diverse universiteiten en hoge scholen.

 

In 2012 is de training zowel inhoudelijk als technisch geheel herzien. 

> meer informatie over de herziening.

 

 

4e druk

zelflerenschrijven 4e druk