Wijzigingen t.o.v. de tweede druk

De structuur van de cursus is veranderd

De structuur van de cursus is veranderd. Studenten doorlopen alle schrijf-ViP’s in het eerste jaar zodat ze, vanaf het begin al, de complete informatie krijgen voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Voorheen was de cursus opgesplitst in een deel dat in het eerste jaar diende te worden doorlopen en een deel dat in het tweede jaar diende te worden doorlopen. Bovendien is de volgorde van de schrijf-vip’s veranderd. De methode krijgt hierdoor een meer logische opbouw. 


In het schema kunt u zien hoe de structuur van de schrijf-ViP’s is veranderd.


Daarnaast zijn de schrijfoefeningen niet meer specifiek gericht op het schrijven van een betoog, maar op het schrijven van een literatuurverslag in het algemeen. Hierdoor kan de cursus voor verschillende schrijfopdrachten worden gebruikt.

 

Downloaden niet meer nodig

Het is niet meer nodig om de modules te downloaden. De oefeningen kunnen in de website gemaakt worden, ook op een iPad.

 

Studentvolgsysteem

Niet alleen de look-and-feel van de cursus is veranderd, ook het studentvolgsysteem werkt anders. Wanneer u een docentexemplaar bij ons aanvraagt, wordt er automatisch een docentaccount voor u aangemaakt.
Bij dit account hoort ook een persoonlijke docentcode. U ontvangt de inloggegevens van uw account en de docentcode per mail. De docentcode kunt u doorgeven aan de studenten die u wilt volgen. Zij voeren de code in bij het aanmaken van hun account. Ze kunnen de code ook achteraf opgeven.